[1]
ไชยรัตน์พ. 1. การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา. วรรณวิทัศน์. 4, (1), 78-93. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.5.