[1]
เจริญจิตรกรรมป. 1. มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์. 4, (1), 94-108. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6.