[1]
เจริญจิตรกรรม ป. 2016. มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์. 4, (ก.ค. 2016), 94–108. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6.