[1]
มณีใสโ. 1. อัฐคณะแห่งฉันท์. วรรณวิทัศน์. 5, (1), 5-17. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.1.