[1]
ดิษโสธ. 1. นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วรรณวิทัศน์. 6, (1), 5-30. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.1.