[1]
สัจจพันธุ์ร. 1. เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ. วรรณวิทัศน์. 6, (1), 118-138. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.4.