[1]
เฉิดฉินนภา พ. 2016. ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย. วรรณวิทัศน์. 6, (ก.ค. 2016), 161–188. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.6.