[1]
เจริญจิตรกรรมป. 1. พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา. วรรณวิทัศน์. 7, (1), 23-38. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.2.