[1]
ดิษฐป้าน ว. 2016. วรรณกรรมเสี่ยงทาย "ศาสตรา": ภูมิปัญญาของชาวใต้. วรรณวิทัศน์. 7, (ก.ค. 2016), 39–86. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.3.