[1]
แก้วคัลณาน. 1. การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย. วรรณวิทัศน์. 8, (1), 1-40. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.1.