[1]
ปฤชากุลว. 1. ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์. วรรณวิทัศน์. 8, (1), 41-57. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.2.