[1]
ลีลาพรพินิจส. 1. "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. วรรณวิทัศน์. 8, (1), 58-88. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.3.