[1]
ลีลาพรพินิจ ส. 2016. "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. วรรณวิทัศน์. 8, (ก.ค. 2016), 58–88. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.3.