[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ส. 1. "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์. 8, (1), 160-184. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.6.