[1]
ธันวารชรร. 1. นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน. วรรณวิทัศน์. 8, (1), 185-200. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.7.