[1]
ศรีราษฎร์ ส. 2016. สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. วรรณวิทัศน์. 14, (ต.ค. 2016), 58–82. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2014.3.