[1]
แซ่เจี่ยธ. 1. รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า. วรรณวิทัศน์. 12, (1), 28-42. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2012.2.