[1]
วรรณเวช น. 2016. ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง. วรรณวิทัศน์. 12, (ต.ค. 2016), 43–63. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2012.3.