[1]
พัดทอง ส. 2016. แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน "ทุติยะวิเศษ". วรรณวิทัศน์. 11, (ต.ค. 2016), 21–45. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.2.