[1]
บวรรักษาอ. 1. วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545-2553. วรรณวิทัศน์. 11, (1), 150-191. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.8.