[1]
เจริญจิตรกรรม ป. 2016. บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์. 10, (ต.ค. 2016), (3)-(4).