[1]
วัฒนทัพส. 1. พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. วรรณวิทัศน์. 10, (1), 107-138. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.5.