[1]
แก้วคัลณา น. 2016. สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่. วรรณวิทัศน์. 16, (ธ.ค. 2016), 1–23. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.1.