[1]
ศิริชัยยงบุญ ณ. และ แก้วคัลณา น. 2016. ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. วรรณวิทัศน์. 16, (ธ.ค. 2016), 24–46. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.2.