[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ ส. 2016. กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์. วรรณวิทัศน์. 16, (ธ.ค. 2016), 101–134. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.5.