[1]
เฉิดฉินนภาพ. และ ปักษาสุขอ. 1. การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์. 16, (1), 192-205. DOI:https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.8.