(1)
บวรรักษาอ. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 2017, 17, (7)-(8).