(1)
เพ็ชรกิจว.; ปิยพสุนทราส. "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ . VANNAVIDAS 2017, 17, 5-33.