(1)
วรรณเวชน.; ทัดแก้วช. ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ. VANNAVIDAS 2017, 17, 269-290.