(1)
งามรุ่งโรจน์น.; แก้วคัลณาน. บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. VANNAVIDAS 2017, 17, 386-415.