(1)
หลักคำ เ.; แก้วคัลณา น. เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี. VANNAVIDAS 2019, 19, 34-80.