(1)
บุญโญบ.; ทัดแก้วช. ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ . VANNAVIDAS 2020, 20, 140-166.