(1)
พันชนส.; เหมือนโพธิ์ทองศ. อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี. VANNAVIDAS 2020, 20, 1-28.