(1)
สืบเสาะก.; ปิยพสุนทราส.; อินทจามรรักษ์ช. ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์. VANNAVIDAS 2020, 20, 138-172.