(1)
อัจฉริยบดีว. บทบาทการควบคุม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง. VANNAVIDAS 2020, 20, 29-62.