(1)
วรรณวิทัศน์ก. เกี่ยวกับวารสาร. VANNAVIDAS 2020, 20.