(1)
วรรณวิทัศน์ก. เกี่ยวกับผู้เขียน. VANNAVIDAS 2020, 20, 233-236.