(1)
กองบรรณาธิการ. เกี่ยวกับวารสาร. VANNAVIDAS 2021, 21.