(1)
ศรีพิทักษ์ ช. .; ศรีเปารยะ ป.; คุ่มเคี่ยม อ. . การศึกษามูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊ก “วุ้นแปลภาษา”. VANNAVIDAS 2021, 21, 58-89.