(1)
แก้วคัลณาน. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 1, 13, (5)-(6).