(1)
นิลประภัสสรร. โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา. VANNAVIDAS 1, 1, 107-125.