(1)
เจรีรัตน์ว. ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา. VANNAVIDAS 1, 2, 5-10.