(1)
มณีใสโ. โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์. VANNAVIDAS 1, 2, 11-21.