(1)
นิลประภัสสรร. คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย. VANNAVIDAS 1, 2, 31-46.