(1)
จุลวงศ์เ. กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร. VANNAVIDAS 1, 2, 47-63.