(1)
พัดทองส. "โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน. VANNAVIDAS 1, 2, 64-80.