(1)
แก้วคัลณาน. วรรณวิจิตรของ "แสงทอง". VANNAVIDAS 1, 2, 81-89.