(1)
ดิษโสธ. โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ. VANNAVIDAS 1, 2, 90-104.