(1)
สิทธิเกษรส. ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว. VANNAVIDAS 1, 2, 111-125.