(1)
คงจันทร์ส. คำเลี่ยง. VANNAVIDAS 1, 2, 154-158.